Historie

Okolo roku 2020 jsme se rozhodli obnovit pravidelnou oddílovou činnost při naší mateřské 5. Pionýrské skupině Děčín a navázat tak na Zálesáka, TROJ a další oddíly, působící ještě v původní legendární klubovně v budově ZŠ Na Pěšině v Děčíně Bynově. Po nekonečně dlouhém hledání vhodné klubovny nám v létě 2022 v podstatě spadl do klína nádherný, leč zanedbaný prostor sklepa v ideální lokalitě Březinovy ulice, tedy v úplném centru města, přesto v blízkosti parku na Mariánské louce nebo lesoparku pod Kvádrberkem. 

Dalo nám nemalou práci nové místo kompletně zrekonstruovat a vybavit, ale nyní můžeme směle tvrdit, že máme jednu z nejhezčích kluboven, co jsme kdy viděli. Ohromné díky patří všem dobrovolníkům, kteří dali ruku k dílu, štědrým sponzorům a dárcům, a v neposlední řadě i naší mateřské organizaci Pionýr za poskytnutí finanční dotace ke zřízení klubovny a nastartování oddílu.

O oddílu

Samotný oddíl Medúza začal svou činnost na podzim roku 2022. Stojí za ním parta vedoucích a instruktorů okolo 4. běhu tábora na Janovce. Oddíl je koedukovaný, pro děti od 6 do 15 let. 

Činnost oddílu není striktně vyhraněná, resp. snažíme se o vyvážený mix poznání i zábavy. Naším cílem je naučit děti lásce k přírodě a její ochraně, zálibě v turistiku a poznávání nových míst, aby pro ně sport nebylo sprosté slovo, a v neposlední řadě, aby se naučily  vzájemnému respektu a jak fungovat v různorodém kolektivu, hejty necháváme na chodníku před dveřmi 🙂. Když je venku hezky, chodíme do lesa nebo do parku, v zimě zpravidla býváme v teple klubovny a něco vytváříme nebo hrajeme deskové i jiné hry. Naší první akcí mimo termín schůzek byl pohádkový les v Benešově nad Ploučnicí v květnu 2023, v říjnu jsme pak vyrazili na Janovku na podzimní prázdniny a do konce roku nás ještě čeká turnaj v minigolfu a možná přijde i Mikuláš…


A to nejdůležitější? Schůzky máme každé úterý od 17:00 do 18:30 na adrese Březinova 399/2, Děčín 1.