Pionýr, z. s. – 5. pionýrská skupina Děčín je pobočným spolkem Pionýra, z. s. registrovaného Ministerstvem vnitra pod číslem VSP/1-1993/90-R dne 4. 7. 1990. V souladu s platnými Stanovami Pionýra, část VI., je pobočným spolkem s právní osobností. Platné Stanovy Pionýra byly registrovány Ministerstvem vnitra 30. 12. 2013.

ADRESA

Sídlo:
Janovka č. ev. 14, 407 78 Velký Šenov

Doručovací adresa:
28. října 564/8, Děčín 1, 405 01

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno:
Pavel Schmid, vedoucí PS

E-mail:
info@5psdecin.cz

DALŠÍ INFORMACE

Bankovní spojení:
2501695276/2010

IČO:
64707008

ID Datové schránky:
p5b2jc7