Odkazy

Zajímavé a doporučení vhodné odkazy.

TO Severka
Spřátelený pionýrský oddíl v Děčíně

14. PS Aljaška Klub Děčín
Spřátelená pionýrská skupina v Děčíně

7.PS Děčín
Spřátelená pionýrská skupina v Děčíně

Pionýr
Celostátní demokratické, dobrovolné, samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení.

Opravdu dobrý tábor
informační servis pro výběr a orientaci k problematice táborových aktivit v České republice