Přihlášky a dokumenty

Ahoj rodičové!

odkazem níže se dostanete na náš zbrusu nový přihlašovací systém, který letos poprvé testujeme, tudíž Vás prosíme o případnou trpělivost, pořád se ho snažíme vylepšovat, a to i nyní za pochodu. Asi si budete říkat, že v předchozích letech byl účastnický poplatek nižší – a máte samozřejmě pravdu. Tímto bych chtěl jménem 5. PS Děčín vysvětlit důvod tohoto navýšení. V předchozích čtyřech letech zůstával účastnický poplatek stejný, a to 3.800 Kč. V průběhu této doby nicméně došlo k nárůstu cen téměř veškerého zboží, což se logicky muselo promítnout také do nákladů na provoz tábora a také údržbu táborové základny Janovka. Jsem přesvědčený, že Vám toto stručné vysvětlení dlužíme, neboť bychom byli neradi, kdybyste si mysleli, že si na pořádání našich táborů chceme „namastit kapsu“. Tábory a další akce děláme dobrovolnicky, bez nároku na odměnu, ve svém volném čase a hlavně proto, že nás to baví. Věřím tedy, že pro navýšení účastnického poplatku budete mít pochopení. V případě doplňujících dotazů nebo nejasností prosím kontaktujte kontaktní osobu pro konkrétní běh tábora (viz přílohy na konci přihlašování).

Tak v létě ahoj!

Ondra Šafránek, skupinový vedoucí

Termíny letních táborů na Janovce:

  • I. běh – 4. – 18. 7. 2020 – OBSAZENO
  • II. běh – 18. 7. – 1. 8. 2020 – OBSAZENO
  • III. běh – 1. 8. – 15. 8. 2020
  • IV. běh – 15. 8. – 29. 8. 2020 – OBSAZENO

Přihlášky na akce: Pionýrské dokumenty:
Color MS Word Přihláška na letní tábor Janovka Color MS Word Přihláška člena 5. PS Děčín
   
  Oficina PDF 5. PS Děčín – pro členy a kamarády
   
Užitečné:
 
Color MS Word Seznam věcí pro děti na letní tábor  Color MS Word Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Color MS Word Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka tábora