O naší skupině

Aktuální informace o akcích a o činnosti naší skupiny naleznete v sekci Aktuálně. Pozvánky, přihlášky a jiné dokumenty pak v sekci Přihlášky a dokumenty.


5. PS (pionýrská skupina) v Děčíně je jednou z mnoha skupin organizace Pionýr, dobrovolného, samostatného sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Sdružení s celostátní působností a nezávislého na politických stranách, hnutích a ideologiích. (Více informací o stanovách a organizaci sdružení Pionýr naleznete na oficiálních stránkách.)

Hlavní náplň naší činnosti spočívá v aktivní celoroční práci s dětmi a mládeží, pořádání letních táborů, jarních, zimních a podzimních prázdnin a víkendových akcí na naši základně Janovka u Velkého Šenova.

Každoroční pořádání několika, nyní již tradičních, akcí nejen pro členy Pionýra, ale i pro širokou veřejnost (Pochod na Lotharův vrch, Vánoční turnaj ve volejbale, country bál a další).

Spolupracujeme i s dalšími sdruženími a pomáháme jim při zajišťování a organizaci jejich akcí (Pohádkový les, Bezmezná Mezná, Setkání pěstounských rodin a další).